نوسان جزیی سکه و دلار

نوسانات سکه و دلار به یک دهم خود رسیده اند.

نوسانات سکه و دلار به یک دهم خود رسیده اند.

English

سکه و دلار در این دو روز اخیر روند معکوسی داشته اند

و با توجه به همان دلار با تغییر  2 تومانی 3536 تومان شده است و با توجه به این افت هفتگی دلار به یک دهم میزان خود رسیده است.

این در حالی ست که در هفنه پیش سکه 2000 تومان افزایش یافته و به قیمت 1,121,000 اکنون در بازار به فروش میرسد که باعث رشد یک دهمی برای بازدهی می باشد.

این امید در بین معامله گران وجود است که در هفته های آتی نیز نوسانات اندکی صورت گیرد.

دیدگاه خود را بیان کنید