ورود خودروهای منطقه آزاد در تبریز

English

منطقه آزاد ارس واقع در مجاورت دو کشور جمهوری آذربایجان و ارمنستان در 137 کیلومتری تبریز واقع شده است.

برای خودرو های وارداتی که قصد تردد در منطقه آزاد ارس را داشته باشند پلاک های خاصی نصب میشود ،که بدون پرداخت عوارض در شهر تبریز قابل تردد میباشند.

با تعیین پلاک این خودروها حداکثر یک سال میتوتنند در شهر تبریز تردد نمایند.

دیدگاه خود را بیان کنید