مهارت های 24 سالگی به بعد

24 سالگی سن بسیار مهمی است سنی که شما پا به دنیای بزرگسالان گذاشته اید. پس دیگران از شما توقع رفتار بزرگسالانه دارند. در اینجا کارهایی که برای ورود به بزرگسالی وجود دارد بیان شده است.

24 سالگی سن بسیار مهمی است سنی که شما پا به دنیای بزرگسالان گذاشته اید. پس دیگران از شما توقع رفتار بزرگسالانه دارند. در اینجا کارهایی که برای ورود به بزرگسالی وجود دارد بیان شده است.

English

1. فروشندگی بیاموزید:

مهم نیست شغل شما چیست.همیشه شما با خرید و فروش سروکار خواهید داشت. مهم آن نیست که این خرید و فروش مالی یا علمی باشد.دانستن غلم خرید و فروش را بیاموزید.

2.محدودیت ها را بشکنید:

از مرزهای خود جلو بروید زیرا که دنیا جای آزمون و خطاست.افراد جدید را ملاقات کنید ، به مکانهایی که سفر نکرده اید بروید.این امکان به شما داده شده ت زندگی زیبایی داشته باشید پس از آن استفاده نمایید.

3.در یک کار اصلی مهارت داشته باشید:

مهم نیست مهارت شما در چه زمینه ای باشد.همیشه آن را تقویت کنید و تلاش کنید از آن کسب درآمد کنید.

4.عاشق شوید:

حس عاشقی را تجربه کنید تا همه چیز در زندگی به خود معنا بخشد.

5.مدیتیشن کنید:

در جهان شلوغ و پر تردد امروزی بهترین راه تمرکز مدیتیشن است.آن را بیاموزید و از آنها استفاده نمایید زیرا که تحقیقات نشان داده که 20 دقیقه مدیتیشن با 2 ساعت خواب برابری میکند

6.بیشتر به مسافرت روید:

سفر به شما چیزهای جدید می آموزد پس آن را حتما در برنامه خود قرار دهید.

7.خود را تکامل بخشید:

کارهای بیهوده را رها کنید و به طور مثال به سمینارهای مختلف بروید و یا به دل طبیعت بروید.خواهید دید که شخصیت شما رشد خواهد کرد و دیگران برای شما ارزش بیشتری قائل خواهند بود.

8.استرس و نگرانی را رها کنید:

نگرانی های پی در پی تمام انرژی شما ار خواهد گرفت.اگر بخواهید زندگی خود را تغییر دهید با استرس نگرانی امکان ندارد موفق شوید.اگر اتفاقی بخواهد بیفتد در زمان خود می افتد پس بجای نگرانی های مداوم از لحظه حال لذت ببرید و بگذارید اتفاقی که در آینده می افتد را در آینده حل کنید

9.پول خود را پس انداز کنید

مهم نیس در چه شغلی فعالیت میکنید.همیشه مقداری پول پس انداز داشته باشید.پاین کار باعث کم شدن نگرانی هایتان درباره آینده نامشخص میشود.

دیدگاه خود را بیان کنید