قرارداد پرتاب سه ماهواره ایرانی بسته شد.

محسن بهرامی اعلام کرد ماهواره دوستی از دانشگاه شریف اولین ماهواره پرتابی می باشد.

محسن بهرامی اعلام کرد ماهواره دوستی از دانشگاه شریف اولین ماهواره پرتابی می باشد.

English

ماهواره دوستی در نیمه دوم امسال پرتاب خواهد شد.همچنین ماهواره طلوع صاایران و ماهواره آت ست از دانشگاه امیرکبیر تا سال آینده پرتاب میشود.

رئیس سازمان فضایی ایران تاکید کرد: این ماهواره ها از ماهواره های قبلی ارتقا یافته تر می باشند.

وی افزود ایران در آسیا و آفریقا نسبت به روسیه و هند و سایر کشورها در پرتاب ماهواره بالاتر می باشد.

دیدگاه خود را بیان کنید