جشن آزمایش هسته ای

کره شمالی سالروز آزمایش بمب هسته ای را جشن گرفتند.

کره شمالی سالروز آزمایش بمب هسته ای را جشن گرفتند.

English

مردم کره شمالی سالروز آزمایش بمبی قدرتمند تر از بمب های هیروشیمای ژاپن را به جشن پرداختند.

دیدگاه خود را بیان کنید