"نه "به ادامه ساخت پراید و پژو

طبق آمارگیری و همه پرسی از تمام مردم ایران 80% مردم اعتقاد دارن توقف تولید این دو خودرو به نفع کشور می باشد.

طبق آمارگیری و همه پرسی از تمام مردم ایران 80% مردم اعتقاد دارن توقف تولید این دو خودرو به نفع کشور می باشد.

English

طبق آمارگیری دیشب برنامه پایش که سوال شده بود آیا تمایل به توقف ساخت پراید و پرو 405 دارند؟

80.61 درصد مردم گزینه خیر را انتخاب کردند و 19.36 درصد با توقف تولید مخالف بوده اند.

با آنهمه سازنده های این خودرو ها میگویند که ساخت این خودروها را ادامه خواهند داد.

حسن قره ای قائم مقام رییس مطالعات و استراتژیک سایپا اعلام کرد در 5 ماهه اول امسال 21 درصد فروش کل خودروسازان برای پراید بوده است.

 

دیدگاه خود را بیان کنید