ساخت پالایشگاه در ایران توسط کشورهای خارجی

معاون شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران از مذاکره با چندین کشور خارجی برای ساخت و توسعه پالایشگاه در ایران خبر داد.

معاون شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران از مذاکره با چندین کشور خارجی برای ساخت و توسعه پالایشگاه در ایران خبر داد.

English

شاهرخ خسروانی با بیان اینکه تا به امروز هفت تفاهم نامه با کشورهایی از جمله ژاپن ، کره،چین اظهار کرد:

سرمایه گذاری خارجی  فرآیند پیچیده ای است، زیرا برخی از کشورهایی که قصد سرمایه گذاری دارند ضمانت های اجرایی مورد نظر را می خواهند تا امنیت سرمایه گذاری آن ها حفظ شود.

وی افزود: از سوی دیگر سرمایه گذاری خارجی فرآیندی است که دو تا سه وزارت خانه از جمله وزارت نفت، وزارت اقتصاد و دارای ... درگیر آن هستند. در حال حاضر در حال مذاکره با شرکت های خارجی هستیم و جزییات هر مذاکره ای که نهایی شوداعلام خواهد شد. در این زمینه بسیاری از شرکت های  اروپایی هم اعلام آمادگی کرده اند و در حال مذاکره با این شرکت ها هم هستیم.

 


 

دیدگاه خود را بیان کنید