جشن آزمایش هسته ای

کره شمالی سالروز آزمایش بمب هسته ای را جشن گرفتند.

کره شمالی سالروز آزمایش بمب هسته ای را جشن گرفتند.

English
www.atcbearing.com
بلبرینگ
www.atcbearing.com
www.atcbearing.com
www.atcbearing.com
www.atcbearing.com
www.atcbearing.com
www.atcbearing.com
www.atcbearing.com
www.atcbearing.com
www.atcbearing.com
www.atcbearing.com
www.atcbearing.com
www.atcbearing.com
www.atcbearing.com
www.atcbearing.com
www.atcbearing.com
www.atcbearing.com

جشن آزمایش هسته ای

دوشنبه ۱۷ مرداد ۱۴۰۱  ۰ نظر   ۱۲۱۰ بازدید

مردم کره شمالی سالروز آزمایش بمبی قدرتمند تر از بمب های هیروشیمای ژاپن را به جشن پرداختند.

دیدگاه خود را بیان کنید