"نه "به ادامه ساخت پراید و پژو

طبق آمارگیری و همه پرسی از تمام مردم ایران 80% مردم اعتقاد دارن توقف تولید این دو خودرو به نفع کشور می باشد.

طبق آمارگیری و همه پرسی از تمام مردم ایران 80% مردم اعتقاد دارن توقف تولید این دو خودرو به نفع کشور می باشد.

English
www.atcbearing.com
بلبرینگ
www.atcbearing.com
www.atcbearing.com
www.atcbearing.com
www.atcbearing.com
www.atcbearing.com
www.atcbearing.com
www.atcbearing.com
www.atcbearing.com
www.atcbearing.com
www.atcbearing.com
www.atcbearing.com
www.atcbearing.com
www.atcbearing.com
www.atcbearing.com
www.atcbearing.com
www.atcbearing.com

"نه "به ادامه ساخت پراید و پژو

دوشنبه ۱۷ مرداد ۱۴۰۱  ۰ نظر   ۱۰۸۵ بازدید

طبق آمارگیری دیشب برنامه پایش که سوال شده بود آیا تمایل به توقف ساخت پراید و پرو 405 دارند؟

80.61 درصد مردم گزینه خیر را انتخاب کردند و 19.36 درصد با توقف تولید مخالف بوده اند.

با آنهمه سازنده های این خودرو ها میگویند که ساخت این خودروها را ادامه خواهند داد.

حسن قره ای قائم مقام رییس مطالعات و استراتژیک سایپا اعلام کرد در 5 ماهه اول امسال 21 درصد فروش کل خودروسازان برای پراید بوده است.

دیدگاه خود را بیان کنید