تحلیل خرید و فروش مسکن تا انتهای سال 95

بازار مسکن همیشه به علت سود آوری برای کسانی که مصرف نمی کنند و یک کالای ضروری برای کسانی که مصرف می کنند مورد استقبال بوده است. همین امر باعث رونق داشتن این تجارت بوده است.

بازار مسکن همیشه به علت سود آوری برای کسانی که مصرف نمی کنند و یک کالای ضروری برای کسانی که مصرف می کنند مورد استقبال بوده است. همین امر باعث رونق داشتن این تجارت بوده است.

English
www.atcbearing.com
بلبرینگ
www.atcbearing.com
www.atcbearing.com
www.atcbearing.com
www.atcbearing.com
www.atcbearing.com
www.atcbearing.com
www.atcbearing.com
www.atcbearing.com
www.atcbearing.com
www.atcbearing.com
www.atcbearing.com
www.atcbearing.com
www.atcbearing.com
www.atcbearing.com
www.atcbearing.com
www.atcbearing.com

تحلیل خرید و فروش مسکن تا انتهای سال 95

دوشنبه ۱۷ مرداد ۱۴۰۱  ۰ نظر   ۱۲۵۸ بازدید

بازار مسکن همیشه به علت سود آوری برای کسانی که مصرف نمی کنند و یک کالای ضروری برای کسانی که مصرف می کنند مورد استقبال بوده است.
همین امر باعث رونق داشتن این تجارت بوده است.

لزوم شناخت و چگونگی برخورد با دوران های مختلف تجارت در مسکن:

چرخه های رونق و رکود مسکن از یک نظم خاصی تبعیت میکند.این مسئله ممکن است برای خریداران و فروشندگان واضح نباشد اما برای سیاستگزاران بسیار پر اهمیت بوده و به تصمیم گیری آنها در سیاست های تجارت مسکن کمک خواهد کرد.

برای کاهش عمق رکود در این بازارها و شدت رونق این تجارت دو راهکار کلی وجود دارد:

راهکار اول دادن سیگنال های درست به فعالان بازار صنعت میباشد که می تواند این صنعت را از حالت موجی خارج نموده و شدت رونق و رکود را کاهش دهد.

بسیاری از سرمایه گزاران بخش صنعت غیر حرفه ای هایی هستند که بدون آنکه اطلاعی از دوران رکود و رونق داشته باشند پا به سرمایه گذاری در این بخش میگذارند.

منظور از شیگنال دهی آگاع کردن این بخش از سرمایه گذاران است.

راهکار دوم توسعه ابزار تامین مالی در این بخش میباشد.

سرمایه گزاران اکثرا با این مشکل مواجه اند که اصل پولشان برنمیگردد یا واحدهایشان به فروش نمیرسد برای همین برای شروع پروژه جدید به مشکل برمیخوردند.

تنوع دادن به ابزارهای مالی باعث رفع این پدیده میشود.

دیدگاه خود را بیان کنید