حواشی نمایشگاه قطعات خودرو

شرکت ATC BEARING آبان سال 95 هجری شمسی مختخر به شرکت در نمایشگاه قطعات خودرو بوده است. اما این نمایشگاه خالی از حواشی نبود

شرکت ATC BEARING آبان سال 95 هجری شمسی مختخر به شرکت در نمایشگاه قطعات خودرو بوده است. اما این نمایشگاه خالی از حواشی نبود

English
www.atcbearing.com
بلبرینگ
www.atcbearing.com
www.atcbearing.com
www.atcbearing.com
www.atcbearing.com
www.atcbearing.com
www.atcbearing.com
www.atcbearing.com
www.atcbearing.com
www.atcbearing.com
www.atcbearing.com
www.atcbearing.com
www.atcbearing.com
www.atcbearing.com
www.atcbearing.com
www.atcbearing.com
www.atcbearing.com

حواشی نمایشگاه قطعات خودرو

دوشنبه ۱۷ مرداد ۱۴۰۱  ۰ نظر   ۱۳۹۷ بازدید

حضور معاونت محترم وزبر صنعت از غرفه ATC BEARING

حضور مهمانان محترم از سراسر آسیا

حضور فرهیختگان گرامی و تایید محصول و برند از طریق آنها

حضور بازرسان گرامی در غرفه از جمله حواشی این تجدید دیدار با شما همکاران گرامی میباشند.

برای نمایش تصویری به اینستاگرام شرکت مراجعه فرمایید:

@ATC.AGHAZADEH

دیدگاه خود را بیان کنید