علت تغییر رنگ بلبرینگ Discoloration

تغییر رنگ پدیده ایست که طی آن سطح برینگ به علت زنگار یا حرارت حاصله از چرخش تغییر رنگ می دهد.

تغییر رنگ پدیده ایست که طی آن سطح برینگ به علت زنگار یا حرارت حاصله از چرخش تغییر رنگ می دهد.

English
www.atcbearing.com
بلبرینگ
www.atcbearing.com
www.atcbearing.com
www.atcbearing.com
www.atcbearing.com
www.atcbearing.com
www.atcbearing.com
www.atcbearing.com
www.atcbearing.com
www.atcbearing.com
www.atcbearing.com
www.atcbearing.com
www.atcbearing.com
www.atcbearing.com
www.atcbearing.com
www.atcbearing.com
www.atcbearing.com

علت تغییر رنگ بلبرینگ Discoloration

دوشنبه ۱۷ مرداد ۱۴۰۱  ۰ نظر   ۱۴۲۶ بازدید

علت:
1. افت خاصیت روانکار یا چسبندگی مواد زنگی به سطح برینگ.
بعضی از این مواد را می توان بوسیله یک حلال پاک کرد.
2. یک تغییر رنگ قهوه ای سطوح غلتشی یا لغزشی، از پودرهای اسیدی حاصل از سایش در حین کار حاصل می شود. در حالت عمومی، این پودرها به صورت یکنواخت به سطح برینگ می چسبند.
تغییر رنگ ساچمه بلبرینگ شیار عمیق
تغییر رنگ شیار غلتک و سطح غلتک رولبرینگ استوانه ای
تغییر رنگ حلقه داخلی و غلتک های رولبرینگ مخروطی
روش اصلاح:
تغییر رنگ می تواند به صورتهای : زنگ زدگی، ایجاد حفره، خوردگی و تغییر رنگ حرارتی تقسیم شود. زنگار می تواند توسط یک حلال آلی (استون) زدوده شود. با بررسی میکروسکوپی ملاحظه می شود که حفره های الکتریکی از تخلیه الکتریکی حاصل می شود.
در صورتی که ناهمواری سطحی با کشیدن کاغذ سنباده پاک نشود به آن رنگ یا خوردگی گفته می شود و در صورتیکه پاک شود تغییر رنگ حرارتی اطلاق می گردد.
الف- بهبود انتقال حرارت از برینگ.
ب- بهبود روانکار.
ج- تجدید نظر و بهبود شرایط کاری برینگ.

دیدگاه خود را بیان کنید