مدير مالي

غلامرضا ,آقازاده,مالی,ولوو,کامیون,تجارت,مدیریت,volvo,truck,car,bearing,industry

غلامرضا آقازاده مدیریت مالی بلبرینگ ماشین آلات

English
www.atcbearing.com
بلبرینگ
www.atcbearing.com
www.atcbearing.com
www.atcbearing.com
www.atcbearing.com
www.atcbearing.com
www.atcbearing.com
www.atcbearing.com
www.atcbearing.com
www.atcbearing.com
www.atcbearing.com
www.atcbearing.com
www.atcbearing.com
www.atcbearing.com
www.atcbearing.com
www.atcbearing.com
www.atcbearing.com

جناب آقای غلامرضا آقازاده با سالها تجربه در امر تجارت در بازار ایران و مدیریت اسبق این گروه صنعتی در حال حاضر مدیر مالی مجموعه می باشند.