مشاور حقوقی

مشاور,حقوقی,بندرچی,آمنه,atc,atcbearing,کامیون,ولوو,volvo,رخمرخ,خوارزمی,صنعت,industry,صنعتی

مشاور حقوقی ,شرکت atcbearing

English

مشاور حقوقی

سرکار خانم بندرچی که فارغ التحصیل حقوق از دانشگاه خوارزمی می باشند به عنوان مشاور حقوقی این گروه صنعتی می باشند.


دیدگاه خود را بیان کنید