مدریت ارتباطات

مشتری ,ارتباط,ارتباط با مشتری,قاسم پور,اعظم قاسم پور,استاد قاسم پور,بلبرینگ ,واردات

atc bearing

English

مدریت ارتباطات

سرکار خانم قاسم پور از اساتید دانشگاهی که در زمینه ی ارتباط با مشتریان فعالیت می کنند


دیدگاه خود را بیان کنید